Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie J.J. te Hoven

Contactgegevens

Jan Hoven
Melkweg 19
1622 BA Hoorn
Tel. (0229) 21 49 45

Over ons

TriagevragenCOVID-19

op basis van de huidige richtlijn van het RIVM onderscheiden we de volgende cliëntengroepen:
·                Groep A:
Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen.
·                Groep B:
Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19.
·                Groep C:
Personen met symptomen passend bij COVID-19 of bewezen COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19 of bewezen COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie van COVID-19, of personen in thuisisolatie.
·                Groep D:
Personen met doorgemaakt COVID-19.

Behandelmethode per cliëntengroep
·                Groep A
Zowel fysiek als digitaal
·                Groep B
Bij voorkeur digitaal. Indien dit niet mogelijk is mag dit fysiek. Voor deze groep geldt dat de therapeut PBM moet gebruiken.
·                Groep C
Uitsluitend digitaal. Behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden, kunnen in overleg met de (huis)arts, voortgezet worden, onder de voorwaarde dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen daartoe aanwezig zijn.
·                Groep D
Zowel fysiek als digitaal mits men minimaal 24 uur klachtenvrij is en niet onder Groep B valt.
·                Daarbij geldt voor alle cliëntgroepen (A, B, C & D) dat behandeling op fysieke wijze niet plaatsvindt op het moment dat er sprake is van open wonden.         
Naam cliënt: Klik of tik om tekst in te voeren.
Geboortedatum: Klik of tik om tekst in te voeren.
Risicocliënt
1.         Ben je 70 jaar of ouder?
Ja     Nee
2.         Woon je in een verzorgingshuis, verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Ja     Nee
3.         Heb je chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen?
Ja     Nee
4.         Heb je chronische hartaandoeningen?
Ja     Nee
5.         Heb je diabetes mellitus (suikerziekte)?
Ja     Nee
6.         Heb je ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie?
Ja     Nee

7.         Heb je verminderde weerstand tegen infecties door:
§   medicatie voor auto-immuunziekten;
§    een orgaantransplantatie;
§    hematologische aandoeningen (bloedziekten);
§    (functionele) asplenie (afwezigheid milt);
§    aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
§    chemotherapie en/of bestraling bij kanker?
Ja     Nee
8.         Heb je een onbehandelde hiv infectie of een hiv infectie met een CD4-getal <200/mm³?
Ja     Nee
Indien op één van de vragen 1 t/m 8 met ja is beantwoord - Groep B.
9.         Heb je een open wond die vochtig blijft en waar geen korstvorming plaatsvindt?
Ja     Nee
(Welicht) Coronarisico
10.      Is er bij jou de laatste 7 dagen Corona gediagnostiseerd (bevestigd door testen) en ervaar je hier de laatste 24 uur nog steeds klachten van?
Ja     Nee
11.      Is er bij jouw huisgenote(n) Corona gediagnostiseerd (bevestigd door testen) en heb je de laatste 14 dagen contact met hem/haar/hun gehad terwijl hij/zij/men nog Coronaklachten had?
Ja     Nee 12.      Ben je de laatste 14 dagen in contact geweest met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld en die op dat moment klachten had of daarna klachten heeft gekregen?
Ja     Nee
13.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van hoofdpijn gehad?
Ja     Nee
14.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van branderige ogen gehad?
Ja     Nee
15.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van verkoudheid gehad?
Ja     Nee
16.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van keelpijn gehad?
Ja     Nee
17.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van loopneus gehad?
Ja     Nee
18.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van veelvuldig niezen, hoesten of kuchen gehad wat niets te maken had met een allergische reactie, zoals hooikoorts?
Ja     Nee
19.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van verhoging (< 38⁰C) of koorts (≥ 38⁰C) gehad?
Ja     Nee
20.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van moeilijk ademen gehad?
Ja     Nee
21.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van diarree gehad?
Ja     Nee
22.      Heb je nu of de afgelopen 24 uur last van extreme vermoeidheid gehad, waar je normaal geen last van heeft?
Ja     Nee
23.      Zijn er huisgenote(n) die nu of in de afgelopen 24 uur verschijnselen hadden benoemd in vraag 11 tot en met 20?
Ja     Nee
24.      Zijn er huisgenote(n) die nu of in de afgelopen 24 uur verschijnselen hadden benoemd in vraag 10 tot en met 19?
Ja     Nee
25.      Ben je de laatste 14 dagen in contact geweest met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld en die op dat moment klachten had of daarna klachten heeft gekregen?
Ja     Nee
26.      Is je de laatste 14 dagen thuisquarantaine opgelegd/geadviseerd?
  Ja     Nee
Indien op één van de vragen 9 t/m 26 met ja is beantwoord – Groep C.

Corona gehad
27.      Is er bij je momenteel Corona gediagnostiseerd (bevestigd door testen) en ben je minstens 24 uur klachtenvrij?
Ja     Nee
Indien op vraag 27 met ja is beantwoord - Groep D.

Indien op alle vragen met nee is beantwoord - Groep A. 
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Jan te Hoven.

Vanaf juli 1979 ben ik praktiserend genezer.  Sinds 1 november 1980 fulltime. Wat vliegt de tijd.

Door scholing en bijscholing heb ik het niveau van HBO-natuurgenees- kundig therapeut kunnen bereiken. Ook ben ik in het bezit van het CPION- MBK diploma, Waarmee ik aan de PLATO eisen voldoe Een vereiste om  voor vergoedingen door zorgverzekeraars  na 1 januari 2017 in aanmerking te komen. Maar bovenal om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Helaas moet ik melden dat de CZgroep waaronder CZ, NationaleNederlanden en OHRA  besloten hebben per 1 januari 2019 de vergoeding van energetisch geneeswijze te staken. 

Zilverenkruis, FBTO. Friesland en Achmea willen graag dat ik rechtstreeks declareer.

De gave van heldervoelen, helderzien, de verrichte studie en natuurlijk de jarenlange ervaring zorgen er voor dat ik u optimaal kan begeleiden in uw gezondheids proces.

De mensen die mij bezoeken hebben in de regel al een weg in het gezondheidscircuit bewandeld. Maar ik schroom er niet voor, om als het nodig is, u terug te verwijzen naar de reguliere gezondheidszorg of door te verwijzen naar een collega in de alternatieve gezondheidszorg, met een eventueel bijgeschaafde hulpvraag.

Hieronder wordt een van de mogelijkheden beschreven

Wat houdt een energetische behandeling of magnetiseren  in?                       

In ons energiesysteem ligt heel veel informatie opgeslagen zoals, onverwerkte ervaringen, verdriet, boosheid of angst. Als we dergelijke emoties langdurig met ons meedragen –bewust of onbewust-, dan zal dit de energiestroom steeds meer blokkeren. Het hele energieveld raakt uit balans, waardoor op den duur mogelijk is dat diverse lichamelijke, emotionele of psychische klachten kunnen ontstaan. Door het overbrengen van de energie wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Deze helende energie is op u persoonlijk afgestemd en gaat daarheen waar het voor u op dat moment nodig is, gaat naar die plaatsen die geblokkeerd zijn en heft deze blokkades op waardoor de klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Overtollige energie wordt verwijderd en zorgt ervoor dat de levensenergie weer vrij kan stromen in uw lichaam. De energetische behandeling duurt ongeveer een half uur.